/
polityka prywatności

Polityka prywatności

KISIELOVE.STORE W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ
Przygotowana przez nas polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich najważniejszych praw w tym zakresie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Kisiel, prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą KISIELOVE.STORE.
Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: kisielovaola@gmail.com, pod nr tel. +48880000336 lub pisemnie (adres Aleksandra Kisiel, ul. Jagodowa 15/25, 30-427 Kraków).

TWOJE PRAWA – TO CO DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE
W każdej chwili masz prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.

MASZ PRAWO DO SPROSTOWANIA
Masz również prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeśli za tym przemawia cel przetwarzania Twoich danych, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

MOŻESZ COFNĄĆ SWOJĄ ZGODĘ
W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

MASZ PRAWO DO PRZENIESIENIA TWOICH DANYCH
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i w sposób zautomatyzowany, masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Twoje dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ SPRZECIW
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego naszego interesu (np. realizacja umowy), masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przy czym przetwarzanie Twoich danych, a w szczególności ich przechowywanie może w danym przypadku być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – również Twoich roszczeń.
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promowania przez nas produktów i usług.

MASZ PRAWO DO SKARGI
Pamiętaj, że zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ TWOJEJ ZGODY
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług dla Ciebie, zawarcia i wykonywania umowy. Niestety bez podania tych danych nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług oraz nie będzie możliwe zawarcie umowy.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie przez nas usług, realizacja zamówień, sprzedaż towarów. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas usług dla Ciebie lub umowy, której jesteś stroną, a także do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Przetwarzając Twoje dane osobowe chcemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby i oczekiwania – i robimy to w celu sprawnego dostarczenia Tobie produktów i przedstawienia oferty dostosowanej do Twoich potrzeb.
Twoje dane osobowe są przetwarzane również w takich celach, jak:
– badanie Twoich potrzeb i sytuacji, gdy jesteś zainteresowany naszymi produktami lub usługami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Dayenu, w szczególności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– obsługi zgłoszeń /skarg /reklamacji zgodnie z przepisami oraz procedurami przyjętymi w Dayenu (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO),
– statystycznych, archiwalnych, rachunkowych, wewnętrznej sprawozdawczości, w tym analizy badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie naszych produktów i/lub usług, przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji, prowadzenia finansów i księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),
– zapewnienia bezpieczeństwa naszym Klientom, podmiotom współpracującym oraz nam (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),
– prawnie uzasadnione interesy m.in. niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, realizacja innych obowiązków prawnych, nasza odpowiedzialność w ramach świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– dbanie o nasze relacje z Tobą, zapewnianie bezpośredniego kontaktu z Tobą poprzez pocztę elektroniczną lub telefon, w tym przedstawiania Tobie ofert i produktów dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

NA JAKIEJ PODSTAWIE SĄ PRZETWARZANE DANE?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– niezbędność danych do wykonywania usług oraz zawarcia i wykonywania umów,
– wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających m.in. z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego,
– prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu produktów i usług przez nas oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Chcemy, abyś wiedział, że jako administrator będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez jedynie okres niezbędny do realizacji celów, do których Twoje dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane.
Przede wszystkim będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wykonywania usługi lub obowiązywania danej umowy, a następnie do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu tejże umowy. Przy czym w przypadku, jeśli nie zawrzemy umowy możliwe jest przechowywanie przez nas danych osobowych do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu świadczonych usług.
Pamiętaj także, że przetwarzanie danych osobowych będzie trwało do czasu wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH – KATEGORIE ODBIORCÓW
Wykonując naszą działalność będziemy przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom, z którymi współpracujemy (w szczególności pracownikom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne i teleinformatyczne, księgowo-rachunkowe, prawne, doradcze). W przypadkach przewidzianych w prawie możemy przekazywać Twoje dane osobowe sądom, instytucjom i organom ochrony prawnej lub nadzoru.
Na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów możemy także powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwie trzecim, państwach poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym organizacji międzynarodowych.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE – PROFILOWANIE
Chcemy, abyś wiedział, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Pliki cookies

INFORMACJE OGÓLNE
Operatorem Serwisu [adres serwisu, www.kisielove.store] jest Aleksandra Kisiel.
a) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
b) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
c) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
d) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

INFORMACJE W FORMULARZACH
a) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
a) Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

LOGI SERWERA
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

GOOGLE ANALYTICS
Serwis korzysta z Google Analytics – narzędzia Google używanego do analizy ruchu w internecie, pozwalającego właścicielom witryn na uzyskanie dogłębnej analizy w czasie rzeczywistym, jak ich witryna jest używana, z jaką częstotliwością i przez kogo.

Start typing and press Enter to search

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.